Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ngày đăng: 16:25 22-04-2021 | 2800 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về: quản lý việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, ghi nhãn bằng phương thức điện tử, một số nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa, cách ghi xuất xứ hàng hóa, trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

        Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về: quản lý việc ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, ghi nhãn bằng phương thức điện tử, một số nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa, cách ghi xuất xứ hàng hóa, trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

       Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

         Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 12/5/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

          Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

          Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

          Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

          Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.co

          Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DN về DTND về nhãn hàng hóa

Ngày nhập

22/04/2021

Đã xem

2800 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

Ngày nhập

22/04/2021

Đã xem

2800 lượt xem

Tờ trình Chính phủ về Dự thảo Nghị định về nhãn hàng hóa

Ngày nhập

22/04/2021

Đã xem

2800 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com