Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày đăng: 17:49 29-03-2021 | 1928 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc Danh mục nêu trên,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm; chế độ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm và các biểu mẫu báo cáo kèm theo.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm; chế độ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểmcác biểu mẫu báo cáo kèm theo. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc Danh mục nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/4/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

30/03/2021

Đã xem

1928 lượt xem

Phụ lục Nghị định

Ngày nhập

30/03/2021

Đã xem

1928 lượt xem

Báo cáo rà soát VBQPPL liên quan

Ngày nhập

30/03/2021

Đã xem

1928 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

30/03/2021

Đã xem

1928 lượt xem

Báo cáo Đánh giá tác động

Ngày nhập

30/03/2021

Đã xem

1928 lượt xem

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

30/03/2021

Đã xem

1928 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com