Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

Ngày đăng: 09:25 16-07-2021 | 5161 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp phát hành trò chơi điện tử và các chủ thể kinh doanh có hoạt động liên quan đến việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng (báo điện tử, mạng xã hội, website bán hàng…),

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung các quy định quản lý với các trang thông tin điện tử tổng hợp,[1] mạng xã hội,[2] doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới;[3] sửa đổi các quy định về đăng ký, duy trì, giải quyết tranh chấp tên miền; bổ sung yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet kết nối với Trạm Trung chuyển Internet Quốc gia (VNIX)…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các quy định quản lý với các trang thông tin điện tử tổng hợp,[1] mạng xã hội,[2] doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới;[3] sửa đổi các quy định về đăng ký, duy trì, giải quyết tranh chấp tên miền; bổ sung yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet kết nối với Trạm Trung chuyển Internet Quốc gia (VNIX)…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp phát hành trò chơi điện tử và các chủ thể kinh doanh có hoạt động liên quan đến việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng (báo điện tử, mạng xã hội, website bán hàng…).

      Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

       Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

       Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

       Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

       Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

       Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

       Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Dự thảo bổ sung các quy định quản lý hình thức của trang (giao diện, tên miền, cách thức trình bày thông tin…) và các quy định quản lý nội dung của trang (lĩnh vực hoạt động, nội dung tin bài, liên kết sản xuất sản phẩm báo chí…).

[2] Dự thảo đơn giản hóa thủ tục cấp phép, bổ sung các quy định về định danh người dùng, chế độ hiển thị tin bài, trách nhiệm sàng lọc thông tin…

[3] Dự thảo bổ sung trách nhiệm thông báo hoạt động, phối hợp với cơ quan nhà nước để xử lý thông tin vi phạm, chế tài trong trường hợp không thực hiện trách nhiệm…

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Doanh nghiệp Dự thảo Nghị định dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

5161 lượt xem

Dự thảo Nghị định dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

5161 lượt xem

Tờ trình Nghị định dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

5161 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 7 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com