Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Ngày đăng: 16:13 06-05-2020 | 2704 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp viễn thông, phát hành trò chơi điện tử và các chủ thể kinh doanh có hoạt động liên quan đến việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng (báo điện tử, mạng xã hội, website bán hàng...)…,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về: cơ chế quản lý đối với cung cấp thông tin công cộng qua biên giới; yêu cầu Giấy phép thiết lập mạng xã hội (MXH) đối với MXH có lượng tương tác lớn; yêu cầu lưu trữ thông tin cá nhân người chơi và quản lý vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng đối với trò chơi điện tử; điều kiện cấp và thủ tục hành chính đối với các loại Giấy chứng nhận và giấy phép liên quan…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp viễn thông, phát hành trò chơi điện tử và các chủ thể kinh doanh có hoạt động liên quan đến việc quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng (báo điện tử, mạng xã hội, website bán hàng…)…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/5/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

14/05/2020

Đã xem

2704 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

14/05/2020

Đã xem

2704 lượt xem

CV xin y kien gop y Du thao

Ngày nhập

14/05/2020

Đã xem

2704 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com