Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 11:46 16-11-2021 | 1810 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung một số hành vi vi phạm về thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường, tổ chức quản lý, tuyển sinh, đào tạo…; bổ sung hình thức xử phạt, tăng mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung một số hành vi vi phạm về thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường, tổ chức quản lý, tuyển sinh, đào tạo…; bổ sung hình thức xử phạt, tăng mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 02/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTND về xử phạt VPHC trong giáo dục nghề nghiệp

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1810 lượt xem

Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong giáo dục nghề nghiệp

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1810 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Nghị định về xử phạt VPHC trong giáo dục nghề nghiệp

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1810 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com