Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 15:54 19-08-2021 | 3121 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo bổ sung các hành vi vi phạm mới về giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường, trách nhiệm tái chế, thu gom, xử lý chất thải, quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy, sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn, quan trắc môi trường...; sửa đổi các quy định về hình thức, thời hiệu, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả các hành vi VPHC

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các hành vi vi phạm mới về giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường, trách nhiệm tái chế, thu gom, xử lý chất thải, quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy, sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn, quan trắc môi trường…; sửa đổi các quy định về hình thức, thời hiệu, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả các hành vi VPHC. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 07/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

3121 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

3121 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày nhập

30/08/2021

Đã xem

3121 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com