Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài

Ngày đăng: 09:36 30-09-2020 | 1740 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện đầu tư ra nước ngoài với ngành kinh doanh bất động sản và báo chí, phát thanh, truyền hình; khái niệm vốn đầu tư ra nước ngoài; đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài; tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp…;các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư ra nước ngoài

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo (i) bổ sung một số quy định về: điều kiện đầu tư ra nước ngoài với ngành kinh doanh bất động sản và báo chí, phát thanh, truyền hình; khái niệm vốn đầu tư ra nước ngoài; đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài; tài liệu xác định hình thức đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp…; (ii) sửa đổi các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư ra nước ngoài. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Bản thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 83/2015/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài

Ngày nhập

30/09/2020

Đã xem

1740 lượt xem

Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài

Ngày nhập

30/09/2020

Đã xem

1740 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài

Ngày nhập

30/09/2020

Đã xem

1740 lượt xem

Bản so sánh Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài

Ngày nhập

30/09/2020

Đã xem

1740 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 3 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com