Theo dõi (1)

Hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày đăng: 21:55 07-07-2024 | 181 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

         Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi về địa vị pháp lý, vốn điều lệ; bổ sung bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; quy định về hoạt động nghiệp vụ, tài chính, báo cáokiểm toán, thông tinbảo mật…  Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

         Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

         Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/7/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

         Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

         Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

         Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

         Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

         Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

1. Tờ trình

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

181 lượt xem

2. Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

181 lượt xem

3. Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

181 lượt xem

4. Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

181 lượt xem

4. CV lấy ý kiến

Ngày nhập

11/07/2024

Đã xem

181 lượt xem

ngân hàng phát triển Việt Nam

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com