Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp

Ngày đăng: 09:54 06-09-2019 | 17831 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu gỗ.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: hồ sơ gỗ khi xuất khẩu, nhập khẩu; đánh giá, phân loại doanh nghiệp và quản lý rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gỗ; kiểm tra, truy xuất, xác nhận nguồn gốc gỗ; hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan đến giấy phép FLEGT…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: hồ sơ gỗ khi xuất khẩu, nhập khẩu; đánh giá, phân loại doanh nghiệp và quản lý rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gỗ; kiểm tra, truy xuất, xác nhận nguồn gốc gỗ; hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan đến giấy phép FLEGTDự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu gỗ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/09/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

17831 lượt xem

Dự thảo tờ trình

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

17831 lượt xem

Phụ lục

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

17831 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

17831 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com