Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Ngày đăng: 16:37 15-05-2018 | 4569 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp, nhiên liệu, xây dựng, hóa chất,

Phạm vi điều chỉnh

Doanh nghiệp tỏng các lĩnh vực năng lược, xây dựng, nông nghiệp, ...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định một số nội dung trọng tâm như: lộ trình giảm phát thải khí nhà kính (khuyến khích), các ưu đãi dành cho các cơ sở có kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, danh mục hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp lĩnh vực năng lượng trong giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp, quản lý chất thải, lâm nghiệp, luyện kim, công nghiệp hóa chất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/06/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định vè giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Ngày nhập

28/06/2018

Đã xem

4569 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

28/06/2018

Đã xem

4569 lượt xem

Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Ngày nhập

28/06/2018

Đã xem

4569 lượt xem

CV xin ý kiến HH/DN

Ngày nhập

28/06/2018

Đã xem

4569 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com