Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Ngày đăng: 16:15 07-06-2023 | 863 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.,

Phạm vi điều chỉnh

xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Xây đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: danh mục các loại thông tin, mã số thông tin, dữ liệu quốc gia trong CSDLQG về hoạt động xây dựng (bao gồm thông tin về: quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng); xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng dữ liệu (nguyên tắc xây dựng, nguồn cung cấp dữ liệu, cập nhật, điều chỉnh thông tin, lộ trình, cách thức thực hiện, bảo vệ dữ liệu); quyền và trách nhiệm của các chủ thể liên quan… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có nhu cầu khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/6/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định và Phụ lục

Ngày nhập

08/06/2023

Đã xem

863 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

08/06/2023

Đã xem

863 lượt xem

trung tâm dữ liệu

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com