VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Thứ Tư 19:05 19-07-2023

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 2142/BXD-HĐXD ngày 29/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Thông tin trong cơ sở dữ liệu xây dựng

Điều 3.2 Dự thảo quy định về các thông tin trong cơ sở dữ liệu xây dựng. Tuy nhiên, Dự thảo chưa có quy định về mức độ chia sẻ của các loại thông tin đó, từ đó không rõ các chủ thể có quyền khai thác, sử dụng các loại dữ liệu nào và có những quyền gì. Mức độ chia sẻ thông tin có thể được chia làm 3 nhóm: (1) Nhóm dữ liệu mở: được chia sẻ rộng rãi và được phép tuỳ biến sử dụng cao; (2) Nhóm dữ liệu công khai: được chia sẻ công khai cho mọi người; (3) Nhóm dữ liệu được chia sẻ theo thẩm quyền: chủ thể chỉ được khai thác, sử dụng khi được chia sẻ quyền truy cập. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về mức độ chia sẻ của các loại thông tin trong cơ sở dữ liệu, chẳng hạn với các loại thông tin về quy hoạch sẽ được coi là dữ liệu mở; các thông tin về giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy được coi là dữ liệu công khai… Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sử dụng dữ liệu mở có thể dẫn chiếu đến Nghị định 47/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, để thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân trong việc khai thác dữ liệu mở, tạo ra các sản phẩm hữu ích cho cộng đồng, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung yêu cầu về định dạng tệp tin số hoá với thông tin được coi là dữ liệu mở. Cụ thể, các định dạng tệp tin nên được thể hiện dưới dạng CSV, ODS, JSON, XML hoặc các định dạng khác phù hợp với việc tuỳ biến dữ liệu.

  1. Thời hạn cung cấp thông tin vào Cơ sở dữ liệu

Điều 6.3 Dự thảo quy định các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời của các thông tin, dữ liệu đưa vào cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, Dự thảo chưa quy định cụ thể thời hạn tối đa các cơ quan này phải cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thời hạn tối đa phải cập nhật thông tin lên cơ sở dữ liệu.

  1. Cập nhật, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu

Điều 7.1.b Dự thảo quy định một trong các trường hợp cập nhật, điều chỉnh là từ đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, Dự thảo chưa có quy định cụ thể về quy trình thực hiện, chẳng hạn hồ sơ cung cấp thông tin, trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết yêu cầu từ cơ quan vận hành cơ sở dữ liệu. Việc thiếu vắng các quy định như vậy có thể gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong đảm bảo quyền lợi của mình. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về quy trình thực hiện, trong đó đề xuất có quy trình đề xuất và xử lý đề xuất trên website cung cấp thông tin.

  1. Quyền khai thác, sử dụng dữ liệu của các tổ chức, cá nhân khác

Điều 9.2.b Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân có quyền trích xuất thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu và thông tin này có giá trị như văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các doanh nghiệp khác, chẳng hạn ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp bất động sản cũng có nhu cầu trích xuất các dữ liệu này theo cách tương tự để phục vụ cho hoạt động của mình. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định theo hướng cho phép các doanh nghiệp này được quyền trích xuất thông tin của tổ chức, cá nhân khác, và thông tin này cũng có giá trị như văn bản.

  1. Cách thức khai thác dữ liệu

Điều 9.2 Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân được quyền khai thác, sử dụng dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, Dự thảo không có quy định cụ thể về việc các tổ chức, cá nhân có cần phải có tài khoản để thực hiện khai thác các dữ liệu trên hay không. Nếu có yêu cầu tài khoản, không rõ trình tự, thủ tục để doanh nghiệp, cá nhân được cấp tài khoản là gì? Nếu không yêu cầu, quy trình nào để tổ chức, cá nhân được trích xuất thông tin của mình (quy trình xác thực tài khoản chính chủ)? Để đảm bảo thuận lợi trong việc thực thi, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các nội dung này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.