Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Ngày đăng: 14:07 30-08-2021 | 1406 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan đến thuốc thú y, thuốc có chứa ma túy, tiền chất,

Phạm vi điều chỉnh

nguyên tắc thực hiện kiểm soát; các tổ chức, cá nhân được tiến hành hoạt động liên quan đến ma túy trong nước; trình tự, thủ tục cấp phép nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy; kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc thú y, thuốc có chứa chất ma túy, tiền chất; hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam....

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nguyên tắc thực hiện kiểm soát; các tổ chức, cá nhân được tiến hành hoạt động liên quan đến ma túy trong nước; trình tự, thủ tục cấp phép nghiên cứu, giám định, sản xuất chất ma túy; kiểm soát các hoạt động liên quan đến thuốc thú y, thuốc có chứa chất ma túy, tiền chất; hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam…. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan đến thuốc thú y, thuốc có chứa ma túy, tiền chất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Ngày nhập

01/09/2021

Đã xem

1406 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Ngày nhập

01/09/2021

Đã xem

1406 lượt xem

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Ngày nhập

01/09/2021

Đã xem

1406 lượt xem

Phụ lục Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Ngày nhập

01/09/2021

Đã xem

1406 lượt xem

Biểu mẫu Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống ma túy

Ngày nhập

01/09/2021

Đã xem

1406 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com