Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày đăng: 16:42 13-10-2022 | 4059 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước; các loại hình tác phẩm được bảo hộ; tác phẩm phái sinh; quyền của đồng tác giả; các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan (chuyển quyền sử dụng, các biện pháp bảo vệ; trình tự, thủ tục trong trường hợp sử dụng các loại hình mà nhà nước là đại diện quản lý; các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm)… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày nhập

17/10/2022

Đã xem

4059 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

17/10/2022

Đã xem

4059 lượt xem

Dự thảo Phụ lục

Ngày nhập

17/10/2022

Đã xem

4059 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định mẫu đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày nhập

17/10/2022

Đã xem

4059 lượt xem

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 7/2022)

Ngày nhập

17/10/2022

Đã xem

4059 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

17/10/2022

Đã xem

4059 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com