Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh

Ngày đăng: 17:35 11-10-2022 | 1023 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kịch bản phim, phim; các hoạt động đầu tư, hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động điện ảnh; yêu cầu đối với hoạt động chiếu phim Việt Nam, phim cho trẻ em trong rạp chiếu phim, trên kênh có phát phim của truyền hình trong nước (tỷ lệ suất chiếu, thời lượng, khung giờ); phổ biến phim trên không gian mạng; Quỹ hỗ trợ điện ảnh… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (phiên bản 3)

Ngày nhập

11/10/2022

Đã xem

1023 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

11/10/2022

Đã xem

1023 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

11/10/2022

Đã xem

1023 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com