Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường

Ngày đăng: 17:23 29-10-2020 | 1962 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản,

Phạm vi điều chỉnh

Danh mục công nghệ và đối tượng được ưu tiên đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ; các nhóm chính sách ưu đãi, hỗ trợ (công nghệ, thuế, vốn, đất đai và hạ tầng); trình tự, thủ tục, cơ chế thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Nghị định khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư áp dụng hoặc chuyển đổi công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: Danh mục công nghệ và đối tượng được ưu tiên đầu tư áp dụng, đổi mới công nghệ; các nhóm chính sách ưu đãi, hỗ trợ (công nghệ, thuế, vốn, đất đai và hạ tầng); trình tự, thủ tục, cơ chế thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Phụ lục và Tờ trình được đăng tải đính kèm dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/11/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Nghị định khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ

Ngày nhập

29/10/2020

Đã xem

1962 lượt xem

Dự thảo Nghị định khuyến khích cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản đầu tư, đổi mới công nghệ

Ngày nhập

29/10/2020

Đã xem

1962 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

29/10/2020

Đã xem

1962 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

29/10/2020

Đã xem

1962 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

29/10/2020

Đã xem

1962 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com