Theo dõi (1)

Dự thảo Phương án chuyển đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông (AHKFTA) từ phiên bản HS 2012 sang phiên bản HS 2017

Ngày đăng: 08:40 23-11-2018 | 9462 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực ASEAN – Hồng Kông.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Phương án chuyển đổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông (AHKFTA) từ phiên bản HS 2012 sang phiên bản HS 2017 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo đó, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện AHKFTA cũng thay đổi tương ứng về số dòng thuế và cam kết thuế quan do bị gộp dòng thuế, chuyển mã và mở dòng thuế mới. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực ASEAN – Hồng Kông.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/12/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

23/11/2018

Đã xem

9462 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

23/11/2018

Đã xem

9462 lượt xem

Phương án chuyển đổi biểu thuế AHKFTA từ AHTN 2012 sang AHTN 2017

Ngày nhập

23/11/2018

Đã xem

9462 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Kông

Ngày nhập

23/11/2018

Đã xem

9462 lượt xem

Danh mục Biểu thuế ưu đãi đặc biệt

Ngày nhập

23/11/2018

Đã xem

9462 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com