Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Ngày đăng: 19:45 05-05-2023 | 1230 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cung cấp một số thông tin  sau:

1.Đóng góp kiến đối với Dự thảo nêu trên;

2.Rà soát các danh mục hàng hóa, dịch vụ (được quy định trong Nghị định 59/2006/NĐ-CP, Nghị định 43/2009/NĐ-CP[1]). Theo đó, các loại hàng hóa, dịch vụ này hiện nay được quy định trong Luật Đầu tư 2020 và Luật chuyên ngành nào?;

3.Đề xuất hướng xử lý đối với các loại hàng hóa, dịch vụ được quy định tại danh mục hàng hóa, dịch vụ của Nghị định 59/2006/NĐ-CP, Nghị định 43/2009/NĐ-CP nhưng chưa được quy định trong Luật Đầu tư 2020 và Luật chuyên ngành;

4.Đề xuất bổ sung hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (nếu có).

Toàn văn Dự thảo và tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/5/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

08/05/2023

Đã xem

1230 lượt xem

Dự thảo Nghị định

Ngày nhập

08/05/2023

Đã xem

1230 lượt xem

Bảng kê danh mục hàng hóa

Ngày nhập

08/05/2023

Đã xem

1230 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

08/05/2023

Đã xem

1230 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com