Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng: 15:59 08-09-2022 | 2091 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nội vụ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức có sử dụng lao động, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác., ,

Phạm vi điều chỉnh

Nội dung, cách thức thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ cua công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện, Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đang dự kiến được trình lên Quốc hội để xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Dự thảo mở rộng phạm vi thực hiện dân chủ cơ sở với tất cả các loại hình doanh nghiệp, bao gồm: nội dung thông tin công khai cho người lao động được biết, hình thức, thời gian công khai; nội dung thông tin, hình thức người lao động bàn và quyết định; nội dung, hình thức người lao động tham gia ý kiến; hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại nơi làm việc… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức có sử dụng lao động, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức khác.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Nội vụ

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2091 lượt xem

Báo cáo về một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2091 lượt xem

Dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2091 lượt xem

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2091 lượt xem

Thông báo về Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2091 lượt xem

Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu về Dự án

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2091 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Thực hiện dâ chủ ở cơ sở (17/10)

Ngày nhập

31/10/2022

Đã xem

2091 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Nội vụ

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com