Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày đăng: 17:42 09-11-2021 | 1615 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi các quy định về cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện, gồm: phương thức cấp phép; điều kiện cấp giấy phép (trong đó có điều kiện cấp khi không phù hợp với quy hoạch); hạn mức sử dụng; thu hồi, đình chỉ giấy phép; chuyển nhượng giấy phép; khoản tài chính liên quan đến tần số vô tuyến điện…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

    Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định về cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện, gồm: phương thức cấp phép; điều kiện cấp giấy phép (trong đó có điều kiện cấp khi không phù hợp với quy hoạch); hạn mức sử dụng; thu hồi, đình chỉ giấy phép; chuyển nhượng giấy phép; khoản tài chính liên quan đến tần số vô tuyến điện…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/11/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DT Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

09/11/2021

Đã xem

1615 lượt xem

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

09/11/2021

Đã xem

1615 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Luật sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày nhập

09/11/2021

Đã xem

1615 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com