Theo dõi (1)

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ngày đăng: 16:46 13-05-2019 | 3460 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xây dựng công trình; khai thác cát, sỏi; hoạt động bến bãi, neo đậu; hàng hải… ,

Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều, quản lý, bảo vệ đê, hộ đê và sử dụng đê điều và hoạt động hoạt động phòng, chống thiên tai

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định về: loại hình thiên tai; chính sách của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai; quỹ phòng, chống thiên tai ở trung ương; hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông và nạo vét luồng lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều; sử dụng bãi nổi nơi chưa có công trình xây dựng và xây dựng cầu qua sông có đê… Dự kiến văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xây dựng công trình; khai thác cát, sỏi; hoạt động bến bãi, neo đậu; hàng hải…

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT Luat sua doi Luat Phong, chong thien tai và Luat De dieu

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3460 lượt xem

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3460 lượt xem

CV xin ý kiến Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

3460 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com