Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày đăng: 11:06 04-07-2024 | 629 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

         Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung các doanh nghiệp thuộc diện điều chỉnh[1]; sửa đổi quy định về hoạt động quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (nhân sự; chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh; nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế); Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp; hình thức, nội dung, trình tự đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; hình thức, trình tự đầu tư vốn của doanh nghiệp; các trường hợp không được đầu tư; cơ cấu, sắp xếp lại vốn nhà nước; cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.

       Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

       Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/7/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

       Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

       Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

       Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

       Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

       Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Các đối tượng điều chỉnh gồm: (1) có vốn đầu tư trực tiếp từ nhà nước, (2) có vốn đầu tư khác do doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước 100% đầu tư, (3) có vốn đầu tư của nhà nước thuộc các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình CP

Ngày nhập

04/07/2024

Đã xem

629 lượt xem

Dự thảo Luật

Ngày nhập

04/07/2024

Đã xem

629 lượt xem

Bộ hồ Dự thảo

Ngày nhập

04/07/2024

Đã xem

629 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

04/07/2024

Đã xem

629 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com