Theo dõi (3)

Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi)

Ngày đăng: 15:41 08-08-2018 | 6768 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Dự thảo sẽ sửa đổi lớn các quy định về: các nguyên tắc quản lý thuế (nguyên tắc bản chất giao dịch quyết định hình thức trong xác định nghĩa vụ thuế, nguyên tắc quản lý rủi ro…); hồ sơ, thủ tục (kê khai, tính, nộp, hoàn thuế); giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế…. Dự thảo sẽ có tác động toàn diện và ảnh hưởng lớn tới hoạt động liên quan đến thuế của các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh trong tất cả các ngành nghề sản xuất đầu tư kinh doanh.  

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/8/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Ngày nhập

09/08/2018

Đã xem

6768 lượt xem

Tờ trình về Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Ngày nhập

09/08/2018

Đã xem

6768 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com