Theo dõi (16)

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày đăng: 15:39 14-07-2022 | 9983 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến giao dịch điện tử tại Việt Nam., , , ,

Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, trong hoạt động kinh tế, xã hội, dân sự, thương mại, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các quy định: phạm vi điều chỉnh đến tất cả các giao dịch điện tử phát sinh trong đời sống xã hội; hình thức tạo lập, chuyển đổi, giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu; chứng thư điện tử; chữ ký điện tử; giá trị pháp lý của chứng từ điện tử; phân loại và quy trình giao kết hợp đồng điện tử; dịch vụ tin cậy và dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử; nghĩa vụ của nền tảng số; quản lý dịch vụ số… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến giao dịch điện tử.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

VCCI_Công văn lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

VCCI_Tóm tắt dự thảo Luật Giao dịch điện tử

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (phiên bản 4)

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Báo cáo giải trình thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Báo cáo rà soát pháp luật và điều ước quốc tế

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Báo cáo bình đẳng giới

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Báo cáo kinh nghiệm quốc tế

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (phiên bản 5)

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Phiên bản 4

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (ngày 06/02/2023) sau khi UBTVQH họp (ngày 20/02/2023)

Ngày nhập

24/02/2023

Đã xem

9983 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 15

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com