Dự thảo Luật Đường bộ

Ngày đăng: 13:59 08-04-2024 | 1016 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

, ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang xin ý kiến Dự thảo Luật Đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/4/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.6836545/024.35771459 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật Đường bộ (Phiên bản tháng 7/2023)

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Luật

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Báo cáo rà soát văn bản pháp luật

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Báo cáo lồng ghép bình đẳng giới

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính về hoạt động vận tải của xe ô tô

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính về kiểm định xe cơ giới

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Luật Đường bộ (Phiên bản tháng 4/2024)

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Bảng so sánh

Ngày nhập

09/04/2024

Đã xem

1016 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 16

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com