Theo dõi (1)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày đăng: 15:37 31-08-2022 | 1201 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi các khái niệm về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; bổ sung quy định liên quan đến chính sách phát triển trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, hoạt động đánh giá sự phù hợp… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1201 lượt xem

Đề cương Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1201 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1201 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1201 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

05/09/2022

Đã xem

1201 lượt xem

phí trong lĩnh vực xây dựng

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com