Theo dõi (1)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng

Ngày đăng: 09:10 07-09-2021 | 1601 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Quốc phòng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị kỹ thuật vũ trang, doanh nghiệp khoa học công nghệ quân sự.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: nguyên tắc, tổ chức hoạt động công nghiệp quốc phòng (quản lý sản xuất, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học...); quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; nguồn lực công nghiệp quốc phòng; chính sách và cơ chế đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, doanh nghiệp tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

       Hiện tại, Bộ Quốc phòng đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: nguyên tắc, tổ chức hoạt động công nghiệp quốc phòng (quản lý sản xuất, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học…); quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; nguồn lực công nghiệp quốc phòng; chính sách và cơ chế đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, doanh nghiệp tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị kỹ thuật vũ trang, doanh nghiệp khoa học công nghệ quân sự.

      Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 17/9/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng

Ngày nhập

07/09/2021

Đã xem

1601 lượt xem

Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng

Ngày nhập

07/09/2021

Đã xem

1601 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng

Ngày nhập

07/09/2021

Đã xem

1601 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Quốc phòng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com