Theo dõi (1)

Dự thảo Đề án “Tăng cường công tác quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng”

Ngày đăng: 13:38 29-08-2022 | 856 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng sản phẩm có chứa amiăng trắng. ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Đề án “Tăng cường công tác quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đề ra các mục tiêugiải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng amiăng trắng trong sản xuất vật liệu xây dựng (xây dựng, ban hành quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; định hướng đầu tư; nghiên cứu phát triển sản phẩm không chứa amiăng; quản lý tấm lợp amiăng đang sử dụng). D kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng sản phẩm có chứa amiăng trắng. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Đề án

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

856 lượt xem

Dự thảo Tờ trình phê duyệt Đề án

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

856 lượt xem

Dự thảo Quyết định

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

856 lượt xem

Thuyết minh Đề án

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

856 lượt xem

Tổng hợp Phụ lục Đề án

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

856 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com