Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà

Ngày đăng: 20:35 13-12-2023 | 1512 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về lắp đặt điện mặt trời để tự sử dụng: (i) trường hợp liên kết với lưới điện: cho phép đấu nối với lưới điện và phải đảm bảo không vượt quá tổng quy mô công suất; (ii) trường hợp không liên kết với lưới điện: cho phép phát triển không giới hạn quy mô công suất. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/12/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Đề cương Nghị định

Ngày nhập

18/12/2023

Đã xem

1512 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

18/12/2023

Đã xem

1512 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

18/12/2023

Đã xem

1512 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

18/12/2023

Đã xem

1512 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com