Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Phòng không nhân dân

Ngày đăng: 10:53 27-12-2022 | 964 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Quốc phòng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Phòng không nhân dân (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm quản lý xuất nhập khẩu, cấp phép quản lý bay, xử phạt vi phạt hành chính; giới hạn khu vực tiếp giáp trận địa; huy động lực lượng cho phòng không nhân dân… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới i viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/01/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Quốc phòng, Hàng không/sân bay

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

27/12/2022

Đã xem

964 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

27/12/2022

Đã xem

964 lượt xem

Đề cương chi tiết Dự thảo Luật

Ngày nhập

27/12/2022

Đã xem

964 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

27/12/2022

Đã xem

964 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Quốc phòng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com