Theo dõi (1)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi)

Ngày đăng: 17:16 03-08-2021 | 2454 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức thẩm định giá, các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá, bình ổn giá, kê khai, đăng ký giá.,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, nguyên tắc xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; sửa đổi thẩm quyền xây dựng phương pháp định giá; sửa đổi các quy định về hiệp thương giá; gộp quy định về kê khai giá với đăng ký giá; sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, điều kiện với thẩm định viên về giá…

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến sửa đổi nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, nguyên tắc xác định Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; sửa đổi thẩm quyền xây dựng phương pháp định giá; sửa đổi các quy định về hiệp thương giá; gộp quy định về kê khai giá với đăng ký giá; sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, điều kiện với thẩm định viên về giá… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức thẩm định giá, các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá, bình ổn giá, kê khai, đăng ký giá.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/8/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV lấy ý kiến DNHH về Dự thảo

Ngày nhập

03/08/2021

Đã xem

2454 lượt xem

Báo cáo Đánh giá tác động các chính sách đề nghị xây dựng Luật Giá (Sửa đổi)

Ngày nhập

03/08/2021

Đã xem

2454 lượt xem

Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Giá

Ngày nhập

03/08/2021

Đã xem

2454 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài chính

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com