Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa

Ngày đăng: 14:05 29-08-2022 | 1042 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá hoặc các hoạt động có tác động lên các di sản văn hoá,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp 

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến sửa đổi quy định về: điều kiện, trình tự thành lập bảo tàng ngoài công lập; quyền sở hữu, thừa kế, mua bán di vật, bảo vật, di sản tư liệu và bổ sung quy định về: khuyến khích mang cổ vật từ nước ngoài về nước; ưu đãi, hỗ trợ khi tham gia vào hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá hoặc các hoạt động có tác động lên các di sản văn hoá. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/9/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Đề cương chi tiết

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Bảng tổng hợp ý kiến

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Phụ lục 01

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Phụ lục 02

Ngày nhập

29/08/2022

Đã xem

1042 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com