Dự thảo Đề án "Nghiên cứu đề xuất khung pháp luật đối với Hộ kinh doanh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho Hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ chế, chính sách thúc đẩy Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp"

Ngày đăng: 16:59 06-06-2024 | 425 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các hộ kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Đề án “Nghiên cứu đề xuất khung pháp luật đối với Hộ kinh doanh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho Hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ chế, chính sách thúc đẩy Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp” (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến đối tượng chịu tác động. Dự thảo đề xuất ban hành Nghị định về đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh; sửa đổi quy định về thuế, đất đai, môi trường, lao động, bảo hiểm theo hướng bình đẳng các loại hình kinh doanh; bổ sung đối tượng hộ và cá nhân kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp và Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/6/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Lĩnh vực liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Dự thảo Tờ trình (bản word)

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Dự thảo Đề án

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Dự thảo Đề án kèm Phụ lục (bản word)

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

07/06/2024

Đã xem

425 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com