Theo dõi (3)

Dự thảo danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày đăng: 17:12 29-09-2020 | 4118 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường, hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, nguyên tắc áp dụng và các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Để có cơ sở xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020, trong đó có các quy định về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang tiến hành triển khai lấy ý kiến đối với 02 nội dung:

1) Rà soát vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài[1];

2) Dự thảo Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài[2], gồm các quy định về các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường, hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, nguyên tắc áp dụng và các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đóng góp ý kiến đối với 02 nội dung nêu trên.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 16/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Quy định tại các Điều 10, 11 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014

[2] Dự kiến ban hành kèm theo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

Phiên bản 1

Dự thảo Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

4118 lượt xem

CV xin ý kiến Dự thảo Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

4118 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com