Theo dõi (1)

Dự thảo các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày đăng: 17:04 06-10-2022 | 1207 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp và các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo đề xuất một số thay đổi trong cơ cấu biểu giá điện bán lẻ như sau: thay đổi khung giờ cao thấp điểm trong ngày; áp dụng giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch bằng nhóm khách hàng sản xuất; thay đổi giá bán lẻ điện bình quân; gộp giá bán lẻ điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông với các đơn vị hành chính công cộng… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp và các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/10/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Hoạt này này nhằm cung cấp thông tin cho hoạt động sửa đổi, bổ sung Quyết định 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Phiên bản 1

Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và các phương án

Ngày nhập

13/10/2022

Đã xem

1207 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo

Ngày nhập

13/10/2022

Đã xem

1207 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com