Theo dõi (1)

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Ngày đăng: 15:53 08-06-2023 | 731 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đấu giá và doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản,

Phạm vi điều chỉnh

nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tư pháp đang xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về các loại tài sản phải xử lý bằng hình thức đấu giá, hành nghề đầu giá (thời gian đào tạo[1], tập sự, bồi dưỡng bắt buộc), thay đổi thông tin của doanh nghiệp đấu giá (trụ sở hoạt động, nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh), đấu giá theo thủ tục rút gọn, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; bổ sung quy định về hồ sơ đăng ký đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, chế tài xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá trong một số trường hợp, cấm nhận ủy quyền tham gia đấu giá đối với cùng một tài sản, đấu giá theo trình tự đặc biệt… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đấu giá và doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/6/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Giảm thời gian đào tạo nghề đấu giá đối với một số đối tượng thay thế cho việc miễn đào tạo nghề đấu giá như quy định hiện hành nhằm đảm bảo về việc trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

731 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

731 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

731 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com