Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Ngày đăng: 15:15 10-10-2023 | 1670 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: phát triển mô hình tập đoàn báo chí thuộc sở hữu Nhà nước; giấy phép hoạt động báo chí (điều kiện cấp phép, các trường hợp thu hồi, nghĩa vụ liên quan); xuất khẩu báo nói, báo hình; nhập khẩu báo in; báo chí trên nền tảng số… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đến hoạt động báo chí.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. Do thời hạn gấp, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/10/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

10/10/2023

Đã xem

1670 lượt xem

Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Báo chí 2016

Ngày nhập

10/10/2023

Đã xem

1670 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Luật Báo chí

Ngày nhập

10/10/2023

Đã xem

1670 lượt xem

Đề cương Dự thảo Luật Báo chí

Ngày nhập

10/10/2023

Đã xem

1670 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

10/10/2023

Đã xem

1670 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com