Theo dõi (2)

Đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu

Ngày đăng: 09:02 06-03-2024 | 731 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công an

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu, cung cấp sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu,

Phạm vi điều chỉnh

xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Trung tâm dữ liệu quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; quản lý nhà nước về dữ liệu; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về dữ liệu.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội 

Hiện tại, Bộ Công an đang lập Đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nguyên tắc thu thập, lưu trữ, bảo vệ dữ liệu; các trường hợp cung cấp dữ liệu cho cơ quan nhà nước; cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; quản lý các dịch vụ xác thực điện tử, trung gian dữ liệusàn giao dịch dữ liệu… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu, cung cấp sản phẩm và dịch vụ về dữ liệu. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. 

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/3/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.  

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email): 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459 

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị. 

Lĩnh vực liên quan

Bộ Công an, Công nghệ thông tin

Phiên bản 1

Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật

Ngày nhập

06/03/2024

Đã xem

731 lượt xem

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

06/03/2024

Đã xem

731 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

06/03/2024

Đã xem

731 lượt xem

Dự thảo Đề cương

Ngày nhập

06/03/2024

Đã xem

731 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

06/03/2024

Đã xem

731 lượt xem

trung tâm dữ liệu

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Công an

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com