Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng Luật Cấp, Thoát nước

Ngày đăng: 15:04 22-08-2023 | 3965 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Đề nghị xây dựng Luật Cấp, Thoát nước (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: chiến lược phát triển, quy hoạch cấp, thoát nước; điều kiện kinh doanh cấp nước; lựa chọn đơn vị cấp thoát nước; đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác công trình cấp, thoát nước; quản lý dịch vụ cấp, thoát nước; quản lý tài chính, giá dịch vụ cấp, thoát nước… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; thoát nước và xử lý nước thải.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 06/9/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

28/08/2023

Đã xem

3965 lượt xem

Đề cương Luật Cấp, thoát nước

Ngày nhập

28/08/2023

Đã xem

3965 lượt xem

Báo cáo thi hành chính sách

Ngày nhập

28/08/2023

Đã xem

3965 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động

Ngày nhập

28/08/2023

Đã xem

3965 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

28/08/2023

Đã xem

3965 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 973 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com