Theo dõi (1)

Đề cương Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày đăng: 17:05 11-07-2019 | 2932 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động trong hoặc có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh,

Phạm vi điều chỉnh

Luật Điện ảnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Đề cương Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Đề cương) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Đề cương quy định về: thành lập, quản lý các cơ sở điện ảnh; sản xuất, phát hành, phổ biến phim; quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh; lưu chiểu, lưu trữ phim. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động trong hoặc có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/07/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui long gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

CV xin ý kiến

Ngày nhập

11/07/2019

Đã xem

2932 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

11/07/2019

Đã xem

2932 lượt xem

Đề cương Luật điện ảnh

Ngày nhập

11/07/2019

Đã xem

2932 lượt xem

Báo cáo tổng kết

Ngày nhập

11/07/2019

Đã xem

2932 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật điện ảnh

Ngày nhập

11/07/2019

Đã xem

2932 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com