Theo dõi (1)

04 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về phân cấp, đóng, kiểm tra tàu biển, các hệ thống của tàu biển

Ngày đăng: 14:27 22-12-2022 | 921 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động thiết kế, đóng, sử dụng tàu biển,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng 04 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về phân cấp, đóng, kiểm tra tàu biển, các hệ thống của tàu biển[1] (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Các Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: yêu cầu về kỹ thuật (kết cấu tàu, trang thiết bị, hệ thống máy); các hình thức, thời hạn kiểm tra; ngăn ngừa ô nhiễm (hệ thống làm sạch, hàm lượng nhiên liệu tiêu thụ)… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động thiết kế, đóng, sử dụng tàu biển.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/01/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế, sửa đổi các QCVN hiện hành: (i) QCVN 21: 2020/BGTVT về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, (ii) QCVN 03: 2016/BGTVT về kiểm tra tàu biển cỡ nhỏ, (iii) QCVN 74: 2014/BGTVT về hệ thống chống hà tàu biển, (iv) QCVN 26: 2018/BGTVT về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu biển

Phiên bản 1

Dự thảo QCVN về kiểm tra tàu biển cỡ nhỏ

Ngày nhập

29/12/2022

Đã xem

921 lượt xem

Dự thảo QCVN về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Ngày nhập

29/12/2022

Đã xem

921 lượt xem

Dự thảo QCVN về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu biển

Ngày nhập

29/12/2022

Đã xem

921 lượt xem

Dự thảo QCVN về hệ thống chống hà tàu biển

Ngày nhập

29/12/2022

Đã xem

921 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

29/12/2022

Đã xem

921 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Quy chuẩn

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com