Theo dõi (1)

02 Dự thảo Thông tư về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Ngày đăng: 10:18 28-07-2020 | 1562 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng; báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông; việc tự kiểm tra của doanh nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng 02 Dự thảo: (i) Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng (ii) Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng; sửa đổi quy định về báo cáo chất lượng dịch vụ viễn thông; việc tự kiểm tra của doanh nghiệp đối với các dịch vụ viễn thông thuộc Danh mục nêu trên. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải đính kèm dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/8/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến 02 DTTT về danh mục DVVT bắt buộc quản lý chất lượng và quản lý chất lượng DVVT

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1562 lượt xem

DTTT thay thế TT 35.2015 về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lỹ chất lượng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1562 lượt xem

DTTT sửa đổi TT 08.2013 về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1562 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com