Theo dõi (1)

02 Dự thảo Thông tư về cấp phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng

Ngày đăng: 15:59 28-03-2024 | 247 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng 02 Dự thảo (i) Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện nước ngoài[1]; (ii) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là các Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, các Dự thảo sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ liên quan đến đề nghị chấp thuận hệ thống thanh toán quốc tế; về hoạt động liên quan đến chứng khoán; về hoạt động đại lý bảo hiểm; quy chế làm việc của Uỷ ban quản lý rủi ro và Uỷ ban nhân sự; vốn điều lệ; mua lại cổ phần;[2] hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi, mua bán chuyển nhượng cổ phần liên quan đến cổ đông lớn[3]… Dự kiến các văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư 40/2011/TT-NHNN

[2] Các nội dung được quy định tại Dự thảo Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện nước ngoài

[3] Các nội dung được quy định tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Phiên bản 1

Tài liệu Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng và văn phòng đại diện nước ngoài

Ngày nhập

28/03/2024

Đã xem

247 lượt xem

Tài liệu sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

28/03/2024

Đã xem

247 lượt xem

Công văn lấy ý kiến của VCCI

Ngày nhập

28/03/2024

Đã xem

247 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com