Tin mới nhất

Những luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2017

Thứ Ba 11:03 03-01-2017

Ngày 1.1.2017, 7 luật, bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực gồm: Bộ luật Dân sự 2016, Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Luật Phí và lệ phí 2015, Luật Báo chí 2016, Luật Kế toán 2015, Luật Dược 2016, Luật Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ…

Ưu đãi thuế đối với các dự án mới

Thứ Hai 04:27 02-01-2017

Đây là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa liên minh VBF – gồm 16 hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài – với Chính phủ mới. Hẳn sẽ có nhiều dư địa để Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm…

Ưu đãi thuế đối với các dự án ODA

Thứ Bảy 12:36 31-12-2016

Đây là cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa liên minh VBF – gồm 16 hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài – với Chính phủ mới. Hẳn sẽ có nhiều dư địa để Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ, tìm kiếm…

Quyền giải công của người sử dụng lao động và hướng sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động

Thứ Hai 17:14 04-06-2012

Mặc dù hiện nay, quyền giải công chưa được quy định trong pháp luật lao động nước ta, nhưng thực tiễn quan hệ pháp luật cho thấy, việc NSDLĐ không cho phép NLĐ vào làm việc khi có tranh chấp lao động hoặc khi tập thể lao động đình công…

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH

Thứ Tư 11:35 29-09-2010

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH Nhằm góp phần hoàn thiện môi trường pháp ký ngày càng thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phòng Thương…