Bộ Công Thương cảnh báo về gian lận xuất xứ hàng hóa

Thứ Năm 15:34 17-06-2021

Việc doanh nghiệp có thể tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong quá trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do là một trong những điều kiện giúp tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng một số doanh nghiệp gian lận xuất xứ hàng hóa để trục lợi, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Để xem toàn văn văn bản cảnh báo của Bộ Công Thương, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Công văn cảnh báo của Bộ Công Thương về gian lận xuất xứ hàng hóa