VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư để thực thi Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ Hai 17:05 18-09-2023

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trả lời Công văn số 3494/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư để thực thi Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu đối với Dự thảo như sau:

 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP (Điều 8 Dự thảo)

a. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 6 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL tại Mẫu số 02 Phụ lục VIII Dự thảo

Đối với mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài, Dự thảo chỉ bổ sung nội dung về “số định danh cá nhân” của “người đứng dầu Văn phòng đại diện”, còn lại các thông tin khác giữ nguyên.

Để tạo thuận lợi về mặt giấy tờ trong hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bãi bỏ thêm các nội dung sau:

 • “Tóm tắt quá trình hoạt động của doanh nghiệp”: nội dung này là không cần thiết bởi vì trong hồ sơ cấp phép đã có các tài liệu chứng minh được sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Mặt khác, không rõ cơ quan cấp phép sẽ thẩm định yếu tố nào của nội dung này để xem xét việc cấp phép hay từ chối. Đề nghị bỏ nội dung này.
 • “Lĩnh vực hoạt động chính”: việc xác định “lĩnh vực hoạt động chính” là chưa đủ rõ. Ngay cả pháp luật về đăng ký doanh nghiệp của Việt Nam cũng không yêu cầu doanh nghiệp xác định đâu là ngành nghề kinh doanh chính. Mặt khác, đây là Đơn đề nghị cấp phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam, việc xem xét “lĩnh vực hoạt động chính” của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài nhằm mục tiêu là gì? Đề nghị bỏ nội dung này.

b. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 7 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL tại Mẫu số 03 Phụ lục VIII Dự thảo

Về Mẫu Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ nội dung “Lĩnh vực hoạt động chính” – tương tự như góp ý tại Mục 1.a văn bản góp ý này.

c. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 8 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL tại Mẫu số 04 Phụ lục VIII Dự thảo

Về Mẫu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài, doanh nghiệp đề nghị gần như phải kê khai lại toàn bộ các thông tin đã có trong Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện như: Tên doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài, địa chỉ trụ sở chính, giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh), lĩnh vực hoạt động chính, vốn điều lệ, điện thoại, email, thông tin về đại diện theo pháp luật … Việc yêu cầu doanh nghiệp kê khai lại các thông tin này là không cần thiết, bởi vì cơ quan cấp phép đã có các thông tin này rồi. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ toàn bộ thông tin mà cơ quan cấp phép đã có trước đó, doanh nghiệp chỉ cần nêu tên và số của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp ở phần nội dung về doanh nghiệp và văn phòng đại diện.

 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao (Điều 11 Dự thảo)

Dự thảo sửa đổi các Mẫu sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp/doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 01 Phụ lục XI)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu số 02 Phụ lục XI)

Hiện tại Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đang được quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP. Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao – văn bản này đã hết hiệu lực.

Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo rà soát lại quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL để xác định hiệu lực của văn bản này.

 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (Điều 12 Dự thảo)

Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện (Mẫu số 04)

Tương tự như góp ý tại Mục 1.a ở trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét bỏ các thông tin sau trong Mẫu Đơn:

 • Các lĩnh vực hoạt động chính
 • Tóm tắt các hoạt động trong thời gian gần đây

Về các nội dung:

 • Tổng số nhân viên (dự kiến)
 • Kế hoạch dự kiến triển khai hoạt động trong thời gian tới

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ, vì đây là các nội dung mang tính “dự kiến”, cơ quan quản lý nhà nước cũng không kiểm soát được liệu doanh nghiệp có thực hiện đúng hay không. Mặt khác, đây cũng không phải là các nội dung liên quan đến tiêu chí cấp phép.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư để thực thi Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

Các văn bản liên quan