VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung quy định của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ Năm 18:39 31-08-2023

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn của Bộ Thông tin và truyền thông về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung quy định của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sau khi tham vấn doanh nghiệp và chuyên gia, có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Thời hạn ngưng hiệu lực

Điều 1 của Dự thảo quy định việc ngưng hiệu lực Thông tư 04/2023/TT-BTTTT có thời hạn đến hết ngày 31/12/2023 đối với một số quy chuẩn tại điểm 1.1.2, 1.1.6 và 1.1.10 và ngày 30/06/2024 đối với một số quy chuẩn khác. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, thời hạn này tương đối gấp và năng lực đo kiểm của các phòng thí nghiệm khó có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc kéo dài thời hạn ngưng hiệu lực ra đến ngày 30/6/2024 đối với tất cả các dòng sản phẩm.

  1. Quy định chuyển tiếp

Điều 2.2 và Điều 2.4 của dự thảo đã có quy định về điều khoản chuyển tiếp. Tuy nhiên, quy định này chưa giải quyết được hết các trường hợp xảy ra, đặc biệt là khi hết thời hạn ngưng hiệu lực. Một số trường hợp cần được quy định và giải quyết như sau:

  • Trường hợp các Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy được cấp trước ngày 15/7/2023 thì liệu có còn hiệu lực sau ngày hết thời hạn ngưng hiệu lực của Thông tư này hay không? Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xử lý trường hợp này theo hướng các Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy được cấp trước ngày 15/7/2023 thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết thời hạn trên các giấy tờ trên và không phải thực hiện lại thủ tục hợp quy, công bố hợp quy.
  • Trường hợp các lô hàng đã làm thủ tục nhập khẩu, đưa vào lưu thông trong thời gian ngưng hiệu lực của các Quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư này, nhưng chưa được bán hết trước thời điểm hết thời hạn ngưng hiệu lực thì sẽ xử lý thế nào? Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xử lý trường hợp này theo hướng các lô hàng này vẫn tiếp tục được lưu thông bình thường và không cần phải thực hiện lại thủ tục hợp quy, công bố hợp quy.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung quy định của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

Các văn bản liên quan