VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn

Thứ Hai 16:19 13-11-2023

Kính gửi: Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Trả lời Công văn số 92/HĐTV của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu đối với Dự thảo như sau:

Về cơ bản VCCI đồng ý với các nội dung tại Dự thảo, tuy nhiên để hoàn thiện hơn, đề nghị Hội đồng cân nhắc, xem xét một số nội dung sau:

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

  1. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ “các thành viên của Hội đồng … có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo chủ chốt tham gia các hoạt động của Hội đồng, cử cán bộ đầu mối và thành lập các nhóm công tác để triển khai nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công hoặc theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng”.

Tuy nhiên, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng lại chưa thấy đề cập đến việc các Phó Chủ tịch có quyền hạn đề cử thành viên Ban công tác, thành lập các Nhóm Công tác hay không? Điều này có thể khiến cho việc thực thi gặp khó khăn khi thiếu cơ sở để  các thành viên thực hiện hoạt động thành lập các Nhóm công tác.

Đề nghị bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm cử thành viên tham gia Ban công tác, thành lập các Nhóm Công tác.

  1. Về nhiệm vụ của các Ban công tác
  • Dự thảo hiện nay đã quy định các Ban công tác “chủ động huy động nguồn lực hợp pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch” (Điều 7.2). Tuy nhiên, quá trình hoạt động của các Ban công tác trong thời quan qua cho thấy để các Ban hoạt động hiệu quả cần có sự hỗ trợ của Ban Thư ký (Ban III) và cơ quan giúp việc Hội đồng trong việc tìm kiếm và tiếp cận các nguồn lực phù hợp. Do vậy, đề nghị bổ sung nhiệm vụ của Ban Thư ký và/hoặc cơ quan giúp việc Hội đồng hỗ trợ tìm kiếm, phân bổ nguồn lực cho các Ban chuyên môn;
  • Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ của Ban công tác là tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại theo sự phân công của Hội đồng, tương ứng với quy định tại khoản 5 Điều 8 Dự thảo.
  1. Chế độ báo cáo

Điểm a khoản 2 Điều 12 Dự thảo quy định các Ban công tác gửi báo cáo định kỳ tình hình, kết quả hoạt động của Ban về cơ quan thường trực của Hội đồng với tần suất định kỳ 03 tháng. Đề nghị điều chỉnh tần suất báo cáo định kỳ là 06 tháng để giảm thiểu gánh nặng về thủ tục báo cáo cho các Ban công tác.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

Các văn bản liên quan