VCCI_Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt

Thứ Ba 11:26 27-11-2018

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 10663/BTC-CST ngày 31/08/2018 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

Phần bổ sung Điều 6 của Dự thảo yêu cầu doanh nghiệp phải nộp các loại giấy tờ với hình thức “bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ sở sản xuất kinh doanh”. Quy định như vậy dẫn đến câu hỏi “dấu sao y bản chính của cơ sở sản xuất kinh doanh” là gì?

  • Theo Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp chỉ bắt buộc có con dấu doanh nghiệp. Nếu yêu cầu “dấu sao y bản chính” thì doanh nghiệp sẽ phải làm thêm một con dấu nữa, gây tốn kém, lãng phí. Luật Doanh nghiệp 2014 đang đi theo hướng đơn giản hoá, tiến đến bãi bỏ con dấu doanh nghiệp.
  • Nếu hiểu đây là thủ tục chứng thực sao y bản chính thì Thủ tướng đã có Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2014 chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định theo hướng doanh nghiệp chỉ cần nộp bản chụp các tài liệu có đóng dấu của doanh nghiệp (con dấu doanh nghiệp được đăng ký mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP về thuế tiêu thụ đặc biệt. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.