Tìm kiếm sự kiện

TỌA ĐÀM GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

Thời gian tổ chức Từ 19-10-2020 13:00

Địa điểm

Hội trường 3, tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

 

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: lĩnh vực và quy mô đầu tư dự án PPP; tổ chức hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng thẩm định dự án PPP; quy trình của dự án PPP; xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP…Dự kiến các quy định tại Dự thảo sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm:

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thời gian: 13h00 – 17h00, thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Tọa đàm.

Các tài liệu liên quan đến Tọa đàm được đăng tải dưới bài viết này.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm Thư mời này) trước 9 giờ sáng ngày 19/10/2020 tới:

Ban Pháp chế – VCCI,

Điện thoại: 024.66836545, Fax: 024.35771459 / 024.35770632,

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.